dla kogo psychoterapia


Psychoterapia jest przede wszystkim specjalnym rodzajem spotkania, w trakcie którego dochodzi do zmian w radzeniu sobie z trudnościami, emocjami i zachowaniem. Umożliwia poznanie swoich mocnych stron i utrwalonych schematów oraz poprawę funkcjonowania i samopoczucia. W psychoterapii kluczowa jest lecząca relacja, jaka powstaje między psychoterapeutą a klientem/pacjentem.

Psychoterapia jest metodą leczenia, poprawy funkcjonowania i poznania samego siebie skierowaną do osób zmagających się z: depresją, lękiem, nerwicami, zaburzeniami osobowości, sztywnymi schematami zachowania, destrukcyjnymi nawykami i trudnościami w relacjach.

Psychoterapia nie jest wskazana dla osób z psychozą i aktywnym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.