jak pomagam

psychoterapia

Prowadzę psychoterapię krótko- i długoterminową, w zależności od zgłaszanych problemów i potrzeb.

Terapia krótkoterminowa trwa zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań i jest skupiona na jednym, określonym problemie.

Terapia długoterminowa to perspektywa pracy z powtarzającymi się przez lata trudnościami, które są obecne co najmniej jednym ważnym obszarze twojego życia, np. w związkach, samoocenie czy pracy zawodowej.

Sesja psychoterapii długoterminowej trwa do 45 minut, a spotkania odbywają się raz w tygodniu. Liczba spotkań jest ustalana indywidualnie.


konsultacje psychologiczne

Dzięki nim możemy określić problemy, które są przyczyną twojego cierpienia lub trudności życiowych. Konsultacje pomagają ustalić najlepszy plan działania i często są wstępem do psychoterapii.

Zazwyczaj jest ich kilka i trwają do 45 minut każda.


praca z grupą

W ramach szkoleń i warsztatów poruszam tematy i wątki, które są aktualnie ważne dla danej grupy. Dzielę się też swoją wiedzą i doświadczeniem.

Prowadzę kilkugodzinne szkolenia, które dotyczą m.in. radzenia sobie ze stresem, twórczego myślenia, komunikacji i relacji interpersonalnych.
Warsztaty - o różnej tematyce - trwają zazwyczaj od kilku godzin do kilku dni.