jak pracuję


Prowadzę psychoterapię głównie w nurcie psychodynamicznym. Korzystam także z rozwiązań stosowanych w podejściu behawioralno-poznawczym, w tym z mindfullness i ACT. Czerpię również z psychodramy morenowskiej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu i terapii egzystencjalnej.

Jestem przekonany, że psychoterapia powinna być dostosowana do konkretnej osoby i „uszyta na miarę” jej potrzeb i możliwości.

Moja praca psychoterapeutyczna ma charakter integratywny i podlega superwizji.