jak pracuję


Prowadzę psychoterapie w nurcie psychodynamicznym. 

Jestem przekonany, że psychoterapia powinna być dostosowana do konkretnej osoby i „uszyta na miarę” jej potrzeb i możliwości.

Moja praca psychoterapeutyczna ma charakter zindywidualizowany i podlega superwizji.