jak pracuję


Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. Korzystam niekiedy z rozwiązań stosowanych w podejściu  mindfullness i ACT. Czerpię również z psychodramy morenowskiej.

Jestem przekonany, że psychoterapia powinna być dostosowana do konkretnej osoby i „uszyta na miarę” jej potrzeb i możliwości.

Moja praca psychoterapeutyczna ma charakter integratywny i podlega superwizji.