kontakttelefon:         791 165 185

e-mail:           rados.greg@gmail.com

adres:            ZWYCIĘSTWA 14 / 57         44-100 GLIWICE