o mnie

Jestem psychoterapeutą

Od prawie 10 lat prowadzę psychoterapie indywidualne osób dorosłych. Ukończyłem całościowe, czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (Śląską Szkołę Psychoterapii). Moja praca podlega superwizji superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

jestem psychologiem

Ukończyłem studia w zakresie psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Prowadzę diagnostykę psychologiczną w ramach NFZ. Od kilkunastu lat prowadzę konsultacje psychologiczne dotyczące problemów indywidualnych, grupowych i struktur organizacji biznesowych.

Jestem trenerem szkoleń i warsztatów

Od ponad 20 lat prowadzę warsztaty i szkolenia dotyczące m.in. twórczego myślenia, radzenia sobie ze stresem, zmian w organizacji, komunikacji interpersonalnej. Ukończyłem szkolenie na prawach kursu podstawowego trenera warsztatu rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

jestem członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń w Polsce i za granicą

Do najważniejszych zaliczam: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne o/Warszawa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (American Psychological Association), Amerykańskie Towarzystwo Psychologii Uzależnień (Society for Addictive Psychology) oraz Association for Contextual Behavioral Science.

moje doświadczenie zawodowe obejmuje swym zakresem szereg zagadnień:

od komunikacji międzyludzkiej, psychologii twórczości i twórczego myślenia, przez problematykę zaburzeń osobowości, uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych, aż po kwestie relacji, związków i przystosowania do ciągle zmieniających się wymagań życia.

zapraszam do kontaktu !


zapraszam również na mój profil na Instagramie: