...

Pomogę Ci zbudować życie, w którym możesz się rozwijać

Samoświadomość, poznanie i akceptacja, to pierwsze kroki do twórczego życia i samorozwoju. Niezależnie od tego kim jesteś i jakie masz doświadczenie, pomogę Ci poznać siebie i osiągnąć psychiczny dobrostan

W czym pomagam?
W jakich obszarach i komu mógłbym pomóc?

ZMIANA

stres, adaptacja, 
napięcie, przystosowanie się 
do nowych sytuacji

EMOCJE

lęk, smutek, niepokój, 
obawy, wahania nastroju, 
trauma

RELACJE

problemy rodzinne, 
małżeńskie i w parach, 
trudności w związkach 
i relacjach

UZALEŻNIENIE,
DDA i DDD

problemy z uzależnieniem 
od substancji i zachowań 
oraz współuzależnieniem, 
problemy osób DDA i DDD

CHARAKTER

brak motywacji, samoocena, 
trudności w obszarze 
osobowości

LGBTQ+

wsparcie, radzenie sobie 
z problemami w relacjach 
i stresem mniejszościowym

Potrzebujesz pomocy w czymś innym?
Zobacz czy mogę Ci pomóc

O MNIE

Dzień dobry, nazywam się
 Radosław Grzegórzko

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą PTP i psychologiem. 
Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi w podejściu psychodynamicznym z elementami psychoterapii 
opartej na mentalizacji (MBT)

Tutaj znajdziesz więcej informacji na mój temat

Jestem psychoterapeutą

Od ponad 20 lat pracuję z grupami, od 10 lat - indywidualnie. Swoje doświadczenie zdobywałem prowadząc psychoterapie indywidualne, psychoterapie grupowe oraz psychoterapie par i małżeństw. Moja praca psychoterapeutyczna spełnia wymogi zapisane w Ustawie z dn. 17 sierpnia 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 1972)

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP)

Zostałem wpisany do rejestru specjalistów psychoterapii opartej na mentalizacji (Mentalization Based Treatment - MBT) w Wielkiej Brytanii (rejestr AFNCCF)

Ukończyłem Śląską Szkołę Psychoterapii, czyli całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Ukończyłem również dwustopniowe (podstawowe i zaawansowane) szkolenie z zakresu psychoterapii opartej na mentalizacji (Mentalization Based Treatment - MBT) certyfikowane przez Anna Freud National Centre w Londynie

Jestem Asystentem Psychodramy certyfikowanym przez Psychodrama Association for Europe e.V. w Berlinie

Do tej pory pracowałem m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Leczenia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień, Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Związanych ze Środowiskowym Obciążeniem Uzależnieniem, a także w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym

W latach 2015-2023 byłem Kierownikiem Zespołu Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego DROGA w Dąbrowie Górniczej

Obecnie prowadzę wyłącznie praktykę prywatną

Pracuję psychodynamicznie z uwzględnieniem założeń psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT)

Psychoterapia psychodynamiczna jest obecnie jednym z głównych nurtów pracy psychoterapeutycznej

W tym nurcie osoba, która przychodzi na terapię i terapeuta tworzą wspólną ramę, wewnątrz której analizowane są świadome i nieświadome elementy komunikacji, emocji i relacji

Pracujemy tutaj nad bieżącymi trudnościami i historią życia oraz związkami pomiędzy nimi. Pracujemy także nad relacją, która powstaje w gabinecie

W tym podejściu, osoba przychodząca na terapię jest zachęcana do mówienia o wszystkim, co przychodzi jej na myśl, zwłaszcza w odniesieniu do głównych problemów, z którymi się zgłasza. Rolą psychoterapeuty jest pomóc jej w zrozumieniu siebie, swojej osobowości oraz pomoc w przeanalizowaniu zgłaszanych trudności, co pozwala na rozwiązanie problemów

Założeniem psychoterapii oparta na mentalizacji (MBT) jest takie rozwijanie umiejętności rozumienia siebie i innych, aby można było spojrzeć na siebie z perspektywy drugiego człowieka oraz wyobrazić sobie i poczuć, jak inni mogą spostrzegać nas samych

Tworzenie wyobrażeń i przekonań na temat tego, jak możemy być spostrzegani przez innych, a także wyobrażanie sobie intencji i emocji innych osób w naszym życiu jest, w moim odczuciu, kluczową umiejętnością zdrowienia w ramach relacji z drugim człowiekiem i we własnym życiu

Jestem przekonany, że idee MBT stanowią esencję pracy psychoterapeutycznej i bardzo ważną podstawę pracy psychodynamicznej

Oba podejścia pracy psychoterapeutycznej mieszczą się w ramach praktyki opartej na dowodach naukowych (Evidence-Based Pracitice - EBP) i opartej na dowodach praktyki psychologicznej (Evidence-Based Practice in Psychology - EBPP), a tym samym mogą być uznane za etyczne i rzetelne postępowanie w ramach psychoterapii

Pracuję indywidualnie

Prowadzę indywidualne psychoterapie, wyłącznie z dorosłymi oraz z pełnoletnią młodzieżą

Moja praca psychoterapeutyczna jest przede wszystkim specjalnym rodzajem spotkania, w trakcie którego dochodzi do zmian w radzeniu sobie z trudnościami, emocjami i zachowaniem. Umożliwia poznanie swoich mocnych stron i utrwalonych schematów oraz poprawę funkcjonowania i samopoczucia.

W psychoterapii kluczowa jest lecząca, indywidualna relacja, jaka powstaje między psychoterapeutą a pacjentem/klientem

Moja praca podlega superwizji

W chwili obecnej moja praca podlega superwizji superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizorów Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal

Superwizja jest formą konsylium, czyli naradą i konsultacją z bardziej doświadczonymi psychoterapeutami, w celu ustalenia najlepszego sposobu rozumienia i postępowania z trudnościami danego pacjenta/klienta

Superwizja, której podlegam, spełnia warunki poufności i anonimowości danej osoby, której problemy są omawiane

Jestem psychologiem

Ukończyłem studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Przez 8 lat prowadziłem kliniczną diagnostykę psychologiczną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)

Od ponad 20 lat prowadzę konsultacje psychologiczne dotyczące problemów indywidualnych, grupowych i struktur organizacji biznesowych

Jestem autorem psychologicznych programów terapeutycznych i wspierających, które wdrażałem w ramach istniejących struktur organizacji. Jednym z nich jest Program Grup Ambulatoryjnych o Charakterze Motywacyjnym oraz dla Osób z Ograniczonymi Zasobami Poznawczymi (GAL) w ramach leczenia uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Innym programem jest Szkoła Liderów Wsparcia Pracowników BHP w ramach Employee Assistance Program (EAP), realizowana cyklicznie przez dwa duże koncerny produkcyjne z kapitałem zagranicznym

Jestem współzałożycielem pierwszego w Polsce teatru terapeutycznego, pracującego metodą playback. Praca teatru była wspierana oraz inspirowana metodami wypracowanymi przez Instytut Psychodramy w Kijowie

Przez ponad 15 lat prowadziłem szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności miękkich dla szkół, firm, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego

Ukończyłem szkolenie trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Jestem członkiem stowarzyszeń

American Psychological Association (APA)

American Society for Addictive Psychology

Association for Contextual Behavioral Science

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o/Warszawa

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Wierzę, że samopoznanie jest kluczem do bardziej satysfakcjonującego życia

Opinie moich klientów ze znanylekarz.pl

Jak pracuję?

Prowadzę psychoterapie indywidualne dorosłych i pełnoletniej młodzieży, poprzedzone konsultacjami psychologicznymi

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

Zazwyczaj jest ich kilka i trwają 45 minut każda.

Konsultacje pomagają ustalić najlepszy plan działania i często są wstępem do psychoterapii.

Dzięki nim możemy określić problemy, które są przyczyną Twojego cierpienia lub trudności życiowych.

Bardzo często stanowią po prostu kwalifikację do terapii.

Psychoterapia

Prowadzę psychoterapie krótko- i długoterminowe, w zależności od zgłaszanych problemów i potrzeb

Terapia krótkoterminowa
trwa zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań i jest skupiona na jednym, określonym problemie

Terapia długoterminowa
to perspektywa pracy z powtarzającymi się przez lata trudnościami, które są obecne co najmniej jednym ważnym obszarze twojego życia, np. w związkach, samoocenie czy pracy zawodowej

Sesja psychoterapii długoterminowej trwa 45 minut, a spotkania odbywają się co najmniej raz w tygodniu. Liczba spotkań jest ustalana indywidualnie

Prowadzę psychoterapię krótko- i długoterminową, w zależności od zgłaszanych problemów i potrzeb.
Terapia krótkoterminowa trwa zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań i jest skupiona na jednym, określonym problemie.

Terapia długoterminowa to perspektywa pracy z powtarzającymi się przez lata trudnościami, które są obecne co najmniej jednym ważnym obszarze twojego życia, np. w związkach, samoocenie czy pracy zawodowej.

Sesja psychoterapii długoterminowej trwa do 45 minut, a spotkania odbywają się raz w tygodniu. Liczba spotkań jest ustalana indywidualnie.

Psychoterapia

Pytania - zobacz te najczęściej zadawane (FAQ)

Kontakt

Jeśli masz już odpowiedzi na swoje pytania po przeczytaniu strony lub wiesz, czego potrzebujesz albo odwrotnie: nie wiesz, czego Ci trzeba – napisz, skontaktuj się

Możesz też skorzystać
z formularza kontaktowego

jeśli to dla Ciebie bardziej komfortowe

Lub możesz umówić wizytę 
przez portal

Tutaj znajdziesz mapę z lokalizacją

Zobacz więcej w mediach społecznościowych

Pozdrawiam i do zobaczenia!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.