...

Pomogę Ci zbudować życie, w którym możesz się rozwijać

Samoświadomość, poznanie i akceptacja, to pierwsze kroki do twórczego życia i samorozwoju. Niezależnie od tego kim jesteś i jakie masz doświadczenie, pomogę Ci poznać siebie i osiągnąć psychiczny dobrostan

W czym pomagam?
W jakich obszarach i komu mógłbym pomóc?

ZMIANA

stres, zmiana, 
przystosowanie się 
do nowych sytuacji

EMOCJE

lęk, smutek, niepokój, 
obawy, wahania nastroju, 
trauma

RELACJE

problemy rodzinne, 
małżeńskie i w parach, 
trudności w związkach 
i relacjach

UZALEŻNIENIE,
DDA i DDD

problemy z uzależnieniem 
od substancji i zachowań 
oraz współuzależnieniem, 
problemy osób DDA i DDD

CHARAKTER

brak motywacji, samoocena, 
trudności w obszarze 
osobowości

LGBTQ+

wsparcie, radzenie sobie 
z problemami w relacjach 
i stresem mniejszościowym

Potrzebujesz pomocy w czymś innym?
Zobacz czy mogę Ci pomóc

O MNIE

Dzień dobry, nazywam się
 Radosław Grzegórzko

Jestem psychoterapeutą i psychologiem. 
Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi w podejściu psychodynamicznym z elementami psychoterapii 
opartej na mentalizacji (MBT)

Tutaj znajdziesz więcej informacji na mój temat

Jestem psychoterapeutą

Od ponad 20 lat pracuję z grupami, od 10 lat - indywidualnie. Swoje doświadczenie zdobywałem prowadząc psychoterapie indywidualne, psychoterapie grupowe oraz psychoterapie par i małżeństw. Moja praca psychoterapeutyczna spełnia wymogi zapisane w Ustawie z dn. 17 sierpnia 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 1972)

Ukończyłem Śląską Szkołę Psychoterapii, czyli całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłem również podstawowe szkolenie z zakresu psychoterapii opartej na mentalizacji (Mentalization Based Treatment - MBT) certyfikowane przez Anna Freud National Centre w Londynie.

Do tej pory pracowałem w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Leczenia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień, Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Związanych ze Środowiskowym Obciążeniem Uzależnieniem, a także w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym

W latach 2015-2023 byłem Kierownikiem Zespołu Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego „DROGA” w Dąbrowie Górniczej

Obecnie prowadzę wyłącznie praktykę prywatną

Pracuję psychodynamicznie z uwzględnieniem założeń psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT)

== W BUDOWIE ==

Pracuję indywidualnie

Prowadzę indywidualne psychoterapie, wyłącznie z dorosłymi oraz z pełnoletnią młodzieżą

Moja praca psychoterapeutyczna jest przede wszystkim specjalnym rodzajem spotkania, w trakcie którego dochodzi do zmian w radzeniu sobie z trudnościami, emocjami i zachowaniem. Umożliwia poznanie swoich mocnych stron i utrwalonych schematów oraz poprawę funkcjonowania i samopoczucia. W psychoterapii kluczowa jest lecząca, indywidualna relacja, jaka powstaje między psychoterapeutą a pacjentem/klientem

Moja praca podlega superwizji

W chwili obecnej moja praca podlega superwizji superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizorów Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal

Superwizja jest formą konsylium, czyli naradą i konsultacją z bardziej doświadczonymi psychoterapeutami, w celu ustalenia najlepszego sposobu rozumienia i postępowania z trudnościami danego pacjenta/klienta

Superwizja, której podlegam, spełnia warunki poufności i anonimowości danej osoby, której problemy są omawiane

Jestem psychologiem

== W BUDOWIE ==

Jestem członkiem stowarzyszeń

American Psychological Association (APA)
American Society for Addictive Psychology
Association for Contextual Behavioral Science
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o/Warszawa
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Wierzę, że samopoznanie jest kluczem do bardziej satysfakcjonującego życia

Opinie moich klientów ze znanylekarz.pl

Jak pracuję?

Prowadzę psychoterapie indywidualne dorosłych i pełnoletniej młodzieży, poprzedzone konsultacjami psychologicznymi

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

Zazwyczaj jest ich kilka i trwają 45 minut każda.

Konsultacje pomagają ustalić najlepszy plan działania i często są wstępem do psychoterapii.

Dzięki nim możemy określić problemy, które są przyczyną Twojego cierpienia lub trudności życiowych.

Bardzo często stanowią po prostu kwalifikację do terapii.

Psychoterapia

Prowadzę psychoterapie krótko- i długoterminowe, w zależności od zgłaszanych problemów i potrzeb.

Terapia krótkoterminowa
trwa zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań i jest skupiona na jednym, określonym problemie.

Terapia długoterminowa
to perspektywa pracy z powtarzającymi się przez lata trudnościami, które są obecne co najmniej jednym ważnym obszarze twojego życia, np. w związkach, samoocenie czy pracy zawodowej.

Sesja psychoterapii długoterminowej trwa 45 minut, a spotkania odbywają się co najmniej raz w tygodniu. Liczba spotkań jest ustalana indywidualnie.

Prowadzę psychoterapię krótko- i długoterminową, w zależności od zgłaszanych problemów i potrzeb.
Terapia krótkoterminowa trwa zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań i jest skupiona na jednym, określonym problemie.

Terapia długoterminowa to perspektywa pracy z powtarzającymi się przez lata trudnościami, które są obecne co najmniej jednym ważnym obszarze twojego życia, np. w związkach, samoocenie czy pracy zawodowej.

Sesja psychoterapii długoterminowej trwa do 45 minut, a spotkania odbywają się raz w tygodniu. Liczba spotkań jest ustalana indywidualnie.

Psychoterapia

Pytania - zobacz te najczęściej zadawane (FAQ)

Kontakt

Jeśli masz już odpowiedzi na swoje pytania po przeczytaniu strony lub wiesz, czego potrzebujesz albo odwrotnie: nie wiesz, czego Ci trzeba – napisz, skontaktuj się

Możesz też skorzystać
z formularza kontaktowego

jeśli to dla Ciebie bardziej komfortowe.

Lub możesz umówić wizytę 
przez portal

Tutaj znajdziesz mapę z lokalizacją

Zobacz więcej w mediach społecznościowych

Pozdrawiam i do zobaczenia!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.